Základné informácie - 5-ročné štúdium

 

I N F O R M Á C I E

pre žiakov a rodičov žiakov ôsmeho a deviateho
ročníka základných škôl o možnostiach štúdia na
Gymnáziu v Dubnici nad Váhom v školskom roku 2023/2024

Päťročné štúdium anglicko-slovenské

 

  • V školskom roku 2023/2024 máme možnosť prijať 28 žiakov.
  • Prihlášku podáva zákonný zástupca žiaka elektronicky do 20.marca 2023 cez Edupage.
  • Vyučovanie prebieha podľa školského vzdelávacieho plánu, ktorý nájdete na našej stránke v sekcii Štúdium alebo cez link: 5-ročné štúdium
  • Každý žiak si volí na začiatku štúdia dva cudzie jazyky ( vyučujeme anglický, nemecký, španielsky jazyk, francúzsky) a má možnosť pripravovať sa na medzinárodné certifikované jazykové skúšky z anglického a nemeckého jazyka. 
  • Prijímacie skúšky budú 2. a 11. mája 2023

 

Ďalšie informácie budeme aktualizovať

Kritéria a ukážky testov priložené.

 

        


Dokumenty na stiahnutie