eTwinning

Náš eTwinningový partner – Cyprus
Počas dvojmesačného projektu „Get to know me – get to know my country“ sme sa oboznámili s históriou Cypru, jeho kultúrou, tradíciami, jedlom a športom.

Z jednotlivých prezentácií z partnerskej školy sme vytvorili koláž fotografií.

http://www.gymdb.sk/aktuality/nas-etwinningovy-partner-cyprus.html?page_id=4981

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa triedy 2. A/B a 1.B  zúčastnili  dňa 29.9.2022 interaktívneho workshopu s naším eTwinningovým partnerom Lýceom Kolossi na Cypre. Táto udalosť sa konala pod záštitou Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. 

http://www.gymdb.sk/aktuality/workshop.html?page_id=5012

eTwinning

The borders are not barriers

V rámci projektu eTwinning bolo nadviazané priateľstvo medzi Gymnáziom v Dubnici nad Váhom a Wheldon School Notingham v Spojenom kráľovstve za účelom zlepšenia komunikačných schopností. S využitím IT technológií sa bude samozrejme rozvíjať i počítačová gramotnosť. Projekt je vedený Mgr. Silviou Gajdošíkovou a študenti kvarty budú so svojimi rovesníkmi diskutovať hlavne o problematike študentského života u nás a v Anglicku, o tradíciách, zvykoch a umení.