eTwinning

Náš eTwinningový partner – Cyprus
Počas dvojmesačného projektu „Get to know me – get to know my country“ sme sa oboznámili s históriou Cypru, jeho kultúrou, tradíciami, jedlom a športom.

Z jednotlivých prezentácií z partnerskej školy sme vytvorili koláž fotografií.

http://www.gymdb.sk/aktuality/nas-etwinningovy-partner-cyprus.html?page_id=4981

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa triedy 2. A/B a 1.B  zúčastnili  dňa 29.9.2022 interaktívneho workshopu s naším eTwinningovým partnerom Lýceom Kolossi na Cypre. Táto udalosť sa konala pod záštitou Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. 

http://www.gymdb.sk/aktuality/workshop.html?page_id=5012

eTwinning

The borders are not barriers

V rámci projektu eTwinning bolo nadviazané priateľstvo medzi Gymnáziom v Dubnici nad Váhom a Wheldon School Notingham v Spojenom kráľovstve za účelom zlepšenia komunikačných schopností. S využitím IT technológií sa bude samozrejme rozvíjať i počítačová gramotnosť. Projekt je vedený Mgr. Silviou Gajdošíkovou a študenti kvarty budú so svojimi rovesníkmi diskutovať hlavne o problematike študentského života u nás a v Anglicku, o tradíciách, zvykoch a umení.

V rámci projektu eTwinning opätovne pokračujeme v spolupráci s naším cyperským
partnerom Lykeion Apostolou Louka v Limassole. Po spoločnom úspešnom projekte s
názvom “Get to know me – Get to know my country” (Spoznaj ma – spoznaj moju krajinu),
ktorý bol ocenený Národnou značkou kvality v roku 2022, pokračujeme v projekte Learn it -Embrace it - Communicate it (Nauč sa to – prijmi to – oznám to).

Tento rok sme sa rozrástli o nového projektového partnera - Geniko Lykeio Konitsas v Grécku. Cieľom projektu je kreatívnym spôsobom sa navzájom oboznámiť s našimi kultúrami - hudbou, umením a literatúrou.

Ďalším projektom, na ktorom pracujú žiaci bilingválnej sekcie a žiaci študujúci
nemecký jazyk, je multilingválny project “Spot your pod!” (Nájdi si svoj podcast!). Ide o
eTwinningový projekt s partnermi z Talianska a Rumunska, v ktorom hlavnými
komunikačnými jazykmi sú angličtina a nemčina.

Ďalší medzinárodný projekt v rámci eTwinning s názvom "Feel Good Factory" je vytvorený v spolupráci s partnermi z Nemecka, Litvy a Holandska. 15 žiakov, študujúcich španielčinu,  z bilingválnej sekcie (1.A) sa bude počas 6 mesiacov zaoberať rôznymi témami v rámci hlavnej témy eTwinning v roku 2024 - Well-being v škole. Hlavný komunikačný jazyk je angličtina.