UNESCO

Od roku 2022 sa Gymnázium v Dubnici nad Váhom stalo členom Pridružených škôl
UNESCO v SR. Množstvo aktivít a projektov, ktoré škola ponúka, reflektujú hlavné hodnoty
a priority UNESCO. Štyridsaťpäť žiakov školy sa s tromi vyučujúcimi zúčastnili výmenného
pobytu s holandskou školou Isendoorn College v Zutphene v novembri 2023, kde hlavnou
témou projektu bola problematika udržateľnosti.

12.-18.11.2024 dostalo 45 študentov našej školy príležitosť zúčastniť sa výmenného pobytu v Holandsku v meste Zutphen, časť Warnsfeld. Isendoorn College sa na týždeň stala našou novou školou a bolo naozaj čo obdivovať. Žiaci si tak v praxi mohli vyskúšať nielen vyučovanie, ale i holandský spôsob života - bicyklovanie do školy, typické holandské jedlá, život v bežnej holandskej rodine a pod. Okrem prehliadky budov školy, historického mesta Zutphen, spoločného varenia udržateľného jedla, sme absolvovali aj celodennú exkurziu do Amsterdamu. Tam sme okrem prehliadky mesta navštívili Anne Frank's House aj 5D kino This is Holland. Pobyt sme zakončili diskotékou na škole. Holandských partnerov privítame u nás počas druhého aprílového týždňa.