OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR

Názov projektu: „Společné poznávání Bílých – Bielych Karpat“

Operační program: Cezhraničná spolupráca Slovenská republika - Česká republika 2007-2013

Prioritná os: 1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce

Oblasť podpory: 1.3. Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť

Hlavný cezhraničný partner projektu:Gymnázium J.Pivečky, Slavičín

Hlavným cieľom projektu je podporovať rozvoj ľudských zdrojov formou praktického zvýšenia potenciálu študentov v oblasti životního prostredíia v spojení s využíváním informačných technologií pri prehĺbení a skvalitnení partnerskej spolupráce, vrátane nadviazania nových kontaktov medzi študentami a pedagógmi.

operacny program