Keric Slovensko a Erasmusplus.

Skupina žiakov Gymnázia je aj v tomto školskom roku súčasťou projektu virtuálnej
výmeny “Our World” (Náš svet), ktorý sa uskutočňuje pod záštitou Keric Slovensko
a Erasmusplus. Našimi projektovými partnermi sú Estónsko, Keňa a Nigéria. Tentokrát sme pracovali na témach “medzikultúrna výmena” a sociálna inklúzia. Žiaci zisťovali kultúrne podobnosti a rozdiely medzi slovenským a českým národom. Problematiku sociálnej inklúzie v meste nám priblížila riaditeľka Technických služieb mesta (TSM) Dubnica nad Váhom Vladimíra Klačanská.

Všetko o projekte Our World môžete nájsť na stránke KERICu