Kontakt

Názov:  Gymnázium
Adresa:  Školská 2, 018 41 Dubnica nad  Váhom
IČO:  00160628
Email:  info@gymdb.sk
   
Riaditeľka:  Mgr. Adriana Vančová
 tel: +421424423118, +421901918456
 adriana.vancova@gymdb.sk

Zástupca RŠ:

 RNDr. Jana Megová
 tel: +421424422380, +421901918455
 jana.megova@gymdb.sk

Zástupca RŠ:

 Mgr. Andrea Vajduláková
 tel: +421424422380, +421901918454
 andrea.vajdulakova@gymdb.sk

Školský psychológ:  PaedDr. Lucia Košťálová
 tel: +421424422380, +421901918458
 lucia.kostalova@gymdb.sk
Sekretariát:  Bc. Mária Zuzíková
 tel: +421424422380, +421901918453
 maria.zuzikova@gymdb.sk
Učtáreň:

 Miroslava Živčicová, Anna  Búdová
 tel: +421424424957, +421901918457
 miroslava.zivcicova@gymdb.sk

 anna.budova@gymdb.sk 

kontakty na pedagógov meno.priezvisko@gymdb.sk

Mapa