Rodičovská rada

Rodičovská rada pri Gymnáziu v Dubnici nad Váhom - šk.rok 2023/24

Trieda

Meno, priezvisko, titl.

Príma

PhDr. Anna Litvínová, PhD. - predseda

Sekunda

Ing. Lea Buranská

Tercia

Ondrej Markovič, MBA

Kvarta

Gabriela Klimecká

Kvinta

Mgr. Michaela Fedorová

Sexta

Ing. Miroslav Košút

Septima

MMgr. Alena Masárová

Oktáva

Mgr. Marieta Kotrasová

I.A

Tatiana Janegová

I.B

Milan Patka

II.A

Martin Prekop

II.B

Alexandra Matúš Staník, Ing.

III.A

Miroslava Valovičová

III.B

Monika Filová

IV.A

Silvia Šovčíková

IV.B

Bc. Martina Kukučková