Aktivity

Progresívna škola ďakuje všetkým, ktorí svojimi príspevkami, 2% a darmi podporujú Gymnázium v Dubnici nad Váhom.

Vďaka tomu Progresívna škola v zmysle svojho cieľa činnosti v minulých rokoch finančne podporila:

 • výstavbu multifunkčného ihriska
 • vybudovanie doskočiska
 • rekonštrukciu a vybavenie posilňovne
 • nákup šatňových skriniek
 • vybudovanie učebňe IKT s možnosťou individuálnej práce na počítači pre 30 žiakov
 • vybudovanie informačného systému na škole
 • rekonštrukciu a vybavenie chemického laboratória
 • vybavenie učebne fyziky
 • vybavenie klubobne
 • vybavenie videoštúdia
 • vybavenie odborných učební počítačom s dataprojektormi a názornými pomôckami

Podpora v roku 2023

 • Učebnice, knihy: ANJ, GEG, EKO, OBN, NEJ, SJL, CHE (4104,86 €)
 • Mapy, tlakomery, vizualizér, mikroskop, skrinky, stoly, reproduktor (2 515,67 €)
 • Cestovné, štartovné – doprava, súťaže, olympiády, reprezentácia školy  (1 962,89 €)
 • Oprava a montáž zariadení  (382,04 €)
 • Rekonštrukcia knižnice cudzích jazykov (7 360 €)
 • Aktualizácia školského informačného systému (1 296,- €)
 • Spotrebný materiál – chemikálie, laboratórne sklo, teplomery, farba + materiál na údržbu altánku, káble + splity k IT technike  (444,10 €)
 • Podpora žiackych aktivít – Zelená škola, večer výskumníkov, DofE, európsky deň jazykov, Deň otvorených dverí, KOŽaZ, Post Bellum, IP-čko, Biathlon Mania, výmenný pobyt  (1 396,52 €)
 • Odmeny žiakom – plavecký výcvik, športový deň pre Prímu až Kvartu, volejbalový turnaj,  školské kolá súťaží a olympiád, aktívnym študentom na konci školského roka (810,60 €)

Podpora v roku 2022

 • Učebnice, knihy: ANJ, GEG, TSV, NBV (2 064 €)
 • Mapy, pomôcky: CHE, FYZ, GEG, NEJ, TSV (790,85 €)
 • Dataprojektory - 7 ks, disky, reproduktory, držiaky, káble (5 047,43)
 • Stany, ešusy (352,60)
 • Cestovné, štartovné – doprava, súťaže, olympiády, reprezentácia školy  (1 906,24 €)
 • Oprava a montáž zariadení  (351,14 €)
 • Podpora rekonštrukcie školskej knižnice (487,57 €)
 • Spotrebný materiál  (94,44 €)
 • Podpora žiackych aktivít – KAD, ZŠ, DofE, ročníkový projekt...          (2 098,04 €)
 • Odmeny žiakom  (469,29 €)

Podpora v roku 2021

 • Učebnice, knihy: MAT, DEJ, NEJ, SJL (617,73 €)
 • Mapy: MAT, SJL (239,40 €)
 • Notebook (850,79 €)
 • Počítač (609,00 €)
 • Slúchadlá, disky, pamäte, myši, reproduktor, kábel, konektory (718,59 €)
 • Stany, ešusy (240,52)
 • Cestovné, štartovné – súťaže, olympiády, reprezentácia školy (700,67 €)
 • Oprava a montáž zariadení (259,60 €)
 • Podpora rekonštrukcie školskej knižnice (4586,60)
 • Spotrebný materiál (268,59 €)
 • Podpora žiackych aktivít – KAD, ZŠ, DofE, ..... (798,28 €)
 • Odmeny žiakom (668,48 €)

Podpora v roku 2020

 • Učebnice: SJL, ANJ, DEJ, MAT, NEJ, GEG (4073,35 €)
 • Dataprojektory 2 ks (960 €)
 • Mapy: GEG, BIO, ANJ, DEJ, SJL   (1023,60 €)
 • Výučbový softvér Corinth 3D online: prírodovedné predmety  (449 €)
 • Lenovo yoga book (389 €)
 • Počítač  (539,99 €)
 • Tlačiareň (363 €)
 • Cestovné, štartovné – súťaže, olympiády, reprezentácia školy  (378,49 €)
 • Oprava a montáž zariadení  (59,60 €)
 • Spotrebný materiál  (84,39 €)
 • Podpora žiackych aktivít – KAD, ZŠ, DofE, .....  (571,90 €)
 • Odmeny žiakom  (627,40 €)

Podpora v roku 2019

 • Lavičky na chodby 20 ks (4357,77 €)
 • Notebooky 8 ks  (3383,20 €)
 • Dataprojektory 6 ks + tabuľa (4710 €)
 • Mapy   (557,70 €)
 • Výučbový softvér na chémiu  (910 €)
 • Reproduktory 4 ks (225 €)
 • Ešusy a variče  (202,92 €)
 • Športové potreby  (207,86 €)
 • Kompostér (137 €)
 • Cestovné, štartovné – súťaže, olympiády, reprezentácia školy  (1507,47 €)
 • Doprava – adaptačný pobyt, KOŽaZ  (840 €)
 • Oprava a montáž zariadení  (601,05 €)
 • Spotrebný materiál  (319,94 €)
 • Podpora žiackych aktivít – KAD, ZŠ, OM, DOD, Večer výskumníkov, Jedlá zmena  (5120,63 €)
 • Odmeny žiakom  (669,82 €)

Podpora v roku 2018

 • Rádiomagnetofóny + prezentéry 2 + 2 ks (286,70 €)
 • Učebnice, jazykové hry (864,25 €)
 • Notebooky 4 ks (1380 €)
 • Mapy (724,20 €)
 • Výučbový softvér (102 €)
 • Šachy a šachové hodiny (329,50 €)
 • Ešusy a variče (96,46 €)
 • Športové potreby (156,10 €)
 • Korkové nástenky (187,20)
 • Cestovné, štartovné – súťaže, olympiády, reprezentácia školy (720,99 €)
 • Doprava – adaptačný pobyt, KOŽaZ (1000 €)
 • Oprava a montáž zariadení (1821 €)
 • Spotrebný materiál (758,34 €)
 • Podpora žiackych aktivít – KAD, ZŠ, OM, DOD, večer výskumníkov, jedlá zmena (1986,04 €)
 • Odmeny žiakom (638,14 €)

Podpora v roku 2017

 • Vizualizéry 2 ks (1098 €)
 • Knihy do knižnice 23 ks (209,83 €)
 • Notebooky 3 ks (1014 €)
 • Reproduktory 10 ks (310 €)
 • Mapy 10 ks (1010,80 €)
 • LEGO sety (890,32 €)
 • Maliarsky stojan 6 ks (119,40 €)
 • Ešusy a variče 7 ks (153,70 €)
 • Priručky, čitanky, pravopisné cvičenia zo SJL 14 ks (114,50 €)
 • Dataprojektory 8 ks (3536 €)
 • Ping-pongový stôl 3 ks (541,80 €)
 • Výčbový softvér (79 €)
 • Cestovné, štartovné – súťaže, olympiády, reprezentácia školy (1687,33 €)
 • Doprava – adaptačný pobyt (430 €)
 • Oprava a montáž zariadení (488,79 €)
 • Spotrebný materiál, žiacke karty (1726,93 €)
 • Podpora žiackych aktivít – KAD, ZŠ, OM, DOD, večer výskumníkov, jedlá zmena (11296,13 € aj s podporou iných organizácii pre OM)
 • Odmeny žiakom (598,35 €)

Podpora v roku 2016
 • Pomôcky na vyučovanie – mapy, knihy, hry, športové náčinie, výučbové programy (2 239,83€)
 • Prenosná reprosústava (259,-€)
 • Cestovné, štartovné – súťaže, olympiády, reprezentácia školy (609,35€)
 • Doprava – adaptačný pobyt (430,- €)
 • Opravy a montáž zariadení (1 290,05€)
 • Podpora žiackych aktivít – Zelená škola, Odysea mysle, ročníkové projekty, DOD,komunitný akčný deň, slovanský deň, biojarmok, tekvicové popoludnie, ... (2 566,32€)
 • Odmeny žiakom (272,13€)

Neustálou oblasťou podpory sú:
 • nákupy učebných pomôcok
 • nákupy kníh a metodických príručiek
 • predmetové olympiády
 • súťaže a semináre študentov
 • stredoškolská odborná činnosť
 • debatný klub, Odysea mysle, a i.

Fotodokumentácia:
         

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31