Rada školy

pedagogickí zamestnanci Ing. Jana Zacharová - predseda
  Ing. Dagmar Kormaňáková
ostatní zamestnanci Mária Zuzíková
zástupcovia rodičov Mgr. Marieta Kotrasová
Ing. Miroslav Košút
Bc. Martina Kukučková
zástupca zriaďovateľa Mgr. Eva Bočincová
Ing. Pavol Bagin
  Ing. Peter Marušinec
  MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
žiaci Dávid Bartoš

Funkčnosť od 14.1.2021


Dokumenty na stiahnutie