Školský psychológ

Úloha školského psychológa v škole

Psychológ na škole je v podobnom postavení ako Váš obvodný lekár, teda je odborník prvého kontaktu.

Je spolutvorcom podpornej siete pre optimálny vývin osobnosti, ktorú chráni a riadi sa Hippokratovou zásadou každého pomáhajúceho pracovníka : Primum nihil nocere – v prvom rade neškodiť...

So psychológom na škole môžete počítať pri:

  • voľbe študijného zamerania, voľbe vysokej školy
  • integrácii dieťaťa a príprave individuálneho vzdelávacieho programu
  • ťažkostiach s adaptáciou sa na nový triedny kolektív
  • poruchách správania, poruchách učenia
  • výchovných problémoch, prípadne nepriaznivých rodinných situáciách, ktorých účastníkom sa stane Vaše dieťa
  • zefektívnení spolupráce a komunikácie škola – rodičia

... no predovšetkým, psychológ na škole je človek, ktorý počúva a chápe, nesúdi a nehodnotí. Psychológ určite nie je šaman ani liečiteľ, nepozná riešenie na každý problém a dokonca ani nevie prečítať vaše myšlienky, či „jediným pohľadom prečítať vašu osobnosť“

Kedy ma na škole môžete vyhľadať:

  • každý deň po vzájomnej dohode
  • ale určite od 7:00 do 15:00

Váš psychológ

Lucia Košťálová
Tel: 0901 918 458

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18

od 18.6.2024, 8:00 do 18.6.2024

19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30