Erasmus +

V roku 2022 bude škola škola realizovať projekt mobility učiteľov a ich vzdelávania v anglickom jazyku v Dubline s názvom English as a bridge to new horizons.

Následne bude podaný ďalšie projekty, ktorých cieľom bude získavanie priamych skúseností s pedagogickou prácou na zahraničných školách a následne mobilita študentov.