Základné informácie - 4-ročné štúdium

 

I N F O R M Á C I E

pre žiakov a rodičov žiakov  deviateho
ročníka základných škôl o možnostiach štúdia na
Gymnáziu v Dubnici nad Váhom v školskom roku 2024/2025

Štvorročné štúdium

 

  • V školskom roku 2024/2025 máme možnosť prijať 30 žiakov.
  • Prihlášku podáva zákonný zástupca žiaka elektronicky do 20.marca 2024 cez Edupage.
  • Vyučovanie prebieha podľa školského vzdelávacieho plánu, ktorý nájdete na našej stránke v sekcii Štúdium alebo cez link: 4-ročné štúdium
  • Každý žiak si volí na začiatku štúdia dva cudzie jazyky ( vyučujeme anglický, nemecký, španielsky jazyk, francúzsky) a má možnosť pripravovať sa na medzinárodné certifikované jazykové skúšky z anglického a nemeckého jazyka. 
  • Prijímacie skúšky budú 2. a 6. mája 2024

 

Ďalšie informácie budeme aktualizovať

Neorganizujeme prípravné kurzy ani nedoučujeme na PS žiakov základných škôl. Vieme vám však poskytnúť linky na vzory PS z iných gymnázií:

https://gfsnbana.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=1

http://gmk-ra.sk/prijimacie-pohovory/ukazky-testov-na-prijimacie-skusky-do-1-r-stvorrocneho-studia/

https://www.srobarka.sk/modelove-testy-prijimacich-skusok/

 

 

        


Dokumenty na stiahnutie