Základné informácie - 8-ročné štúdium

 

I N F O R M Á C I E

pre žiakov a rodičov žiakov piateho 
ročníka základných škôl o možnostiach štúdia na
Gymnáziu v Dubnici nad Váhom v školskom roku 2024/2025

 

Osemročné štúdium

 

  • V školskom roku 2024/2025 otvárame jednu triedu - prímu - 24 žiakov.
  • Prihlášku podáva zákonný zástupca žiaka elektronicky do 20.marca 2024 cez Edupage 
  • Uchádzači o štúdium sú žiaci piateho ročníka základnej školy
  • Vyučovanie prebieha podľa Školského vzdelávacieho plánu, ktorý nájdete na našej stránke v sekcii Štúdium alebo cez link  - 8-ročné štúdium
  • Každý žiak si volí na začiatku štúdia dva cudzie jazyky  a má možnosť pripravovať sa na medzinárodné certifikované jazykové skúšky z anglického a nemeckého jazyka.
  • Prijímacie skúšky budú 2. a 6. mája 2024

Organizovanie prípravných kurzov - KURZY - prebehne aktualizácia termínov

Ďaľšie informácie budeme postupne aktualizovať

ukážky testov, prípadne cvičebnice, zdroje :

http://gmk-ra.sk/wp-content/uploads/2017/02/8.pdf

https://bit.ly/3fp5LDt

https://www.gjh.sk/sj/data/prijmacky/osemrocne_SJ_2015.pdf

https://gamtt.edupage.org/a/ukazky-testov

https://www.martinus.sk/?uItem=231326

https://www.martinus.sk/?uItem=231325


Dokumenty na stiahnutie