Základné informácie - 5-ročné štúdium

 

I N F O R M Á C I E

pre žiakov a rodičov žiakov ôsmeho a deviateho
ročníka základných škôl o možnostiach štúdia na
Gymnáziu v Dubnici nad Váhom v školskom roku 2024/2025

Päťročné štúdium anglicko-slovenské

 

  • V školskom roku 2024/2025 máme možnosť prijať 30 žiakov.
  • Prihlášku podáva zákonný zástupca žiaka elektronicky do 20.marca 2024 cez Edupage.
  • Vyučovanie prebieha podľa školského vzdelávacieho plánu, ktorý nájdete na našej stránke v sekcii Štúdium alebo cez link: 5-ročné štúdium
  • Každý žiak si volí na začiatku štúdia dva cudzie jazyky ( vyučujeme anglický, nemecký, španielsky jazyk, francúzsky) a má možnosť pripravovať sa na medzinárodné certifikované jazykové skúšky z anglického a nemeckého jazyka. 
  • Prijímacie skúšky budú 29. apríla a 9. mája 2024
  • Pozvánky budú zasielané cez Edupage 22.4.2024.

 

 

Kritéria a ukážky testov priložené.

 

        


Dokumenty na stiahnutie