Predmety

zoznam predmetov v školskom vzdelávacom programe a súbory materiálov
Predmet
Anglická gramatika (0 článkov)
Anglický jazyk (1 článok)
Aplikovaná ekonómia (0 článkov)
Biológia (1 článok)
Cvičenia z fyziky (0 článkov)
Cvičenia z informatiky (0 článkov)
Cvičenia z matematiky (0 článkov)
Dejepis (3 články)
Dejiny umenia (0 článkov)
Deskriptívna geometria (1 článok)
Deutsches SprachDiplom (1 článok)
Ekonomická informatika (0 článkov)
Ekonomika (1 článok)
Etická výchova (0 článkov)
Francúzsky jazyk (0 článkov)
Fyzika (1 článok)
Geografia (2 články)
Hudobná výchova (0 článkov)
Chémia (2 články)
Informatika (0 článkov)
Internet vecí (0 článkov)
Kresba (0 článkov)
Latinčina (0 článkov)
Matematika (2 články)
Myslím ekonomicky (0 článkov)
Náboženská výchova (0 článkov)
Nemecký jazyk (6 článkov)
Občianska náuka (1 článok)
Politická geografia (0 článkov)
Praktické cvičenia (0 článkov)
Právo (0 článkov)
Programovanie (0 článkov)
Psychológia (0 článkov)
Ruský jazyk (0 článkov)
Slovenský jazyk a literatúra (1 článok)
Španielsky jazyk (0 článkov)
Technická grafika (0 článkov)
Telesná a športová výchova (1 článok)
Umenie a kultúra (0 článkov)
Výtvarná výchova (0 článkov)
Zručnosti v anglickom jazyku (0 článkov)

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18

od 18.6.2024, 8:00 do 18.6.2024

19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30