2018

Maturitný ročník 2017/2018 Trieda: IV. A Triedny učiteľ: Mgr. Drahomíra Holbová

Marián Bartoš Matej Kvorka Jana Staňová
Gabriel Cabaj Martin Kyjac Michaela Strapková
Alica Daňová Petra Mačinová Štefan Špirka
Matej Gajdošík Dominika Mičudová Samuel Toman
Jana Grambličková Jana Mužíková Michal Žatko
Želmíra Grošaftová Eva Pastorková Rebecca Žigo
Adam Horák Nikola Pieťková Petra Žitňanská
Terézia Hudecová Soňa Prekopová Alžbeta Živčicová
Júlia Jašurková David Rózsahegyi Kristína Žovinčová
Matej Kunda Barbora Rýdza

 


Maturitný ročník 2017/2018 Trieda: IV. B Triedny učiteľ:  RNDr. Gabriela Matúšová

Simona Bartošová      Timea Kotláriková               Adrián Robota
Adriána Fašianková Patrícia Kubalová Veronika Rýdza
Marek Híreš Andrea Mačinová Erik Sameš
Terézia Holíčková Adriena Majchráková Lenka Schvandtnerová
Lucia Horňáková Terézia Mikolášová Juliana Staňová
Andrej Hudec Tatiana Mináriková Miroslava Šlesariková
Katarína Husárová Jasmína Mušková Adam Varga
Marián Jarník Matúš Otruba Valentina Žitná
Martin Karlík Emma Poliaková
Ivana Klimovská Jana Púčková  

 


Maturitný ročník 2017/2018 Trieda: VIII. Oktáva  Triedny učiteľ:  PaedDr. Viera Pinčeková

Lucia Baginová                    Juraj Kosec Veronika Rajníčková               
Roman Duda Nikoleta Kubaščíková Pavol Sirotný
Karolína Farská Terézia Dominika Lukáčová Florencia Stiksová
Johann Adam Gawron Matej Marjánek Samuel Teicher
Lujza Grambličková Klaudia Michalcová Dominik Toman
Andrea Gregorová Ján Pružinec Eva Trokanová
Lucia Holá Kristína Raftlová Dominik Zuzík
Lenka Klimčíková