Triedy

Trieda Triedny učiteľ
I.A Klimešová Alica
I.B Domanická Zuzana
II.A Šabík Ján
II.B Mikušková Michaela
III.A Kožík Mathias
III.B Šašinková Katarína
IV.A Jurisová Lenka
IV.B Čepelová Gabriela
KVARTA Pinčeková Viera
KVINTA Čepelová Monika
OKTÁVA Biolek Adriana
PRÍMA Baričáková Alica
SEKUNDA Machová Martina
SEPTIMA Kormaňáková Dagmar
SEXTA Gajdošíková Silvia
TERCIA Ďurček Vladimír