O škole

Náš gympel -anglicky  

študenti o škole a projektoch

Noc výskumníkov  

Ročníkový projekt - pokusy

Deň otvorených dverí - pokusy  

Ročníkový projekt s pokusmi

Úspešní absolventi školy  

Ročníkový projekt - rozhovory s úspešnými absolventami nášho gymnázia

To sme my - Gymnázium v Dubnici nad Váhom  

Videjko natočené v rámci Ročníkového projektu žiakmi 3.B a septimy

Večer výskumníkov  

Každoročná úspešná akcia pre mladšie deti základných škôl

Prezentácia JA Firmy cho.company na TOP finále 2020  

študentská spoločnosť cho.company a jej video

Erasmus + 2018  

V dňoch 7.-14.10. 2018 sa 12 študentov našej školy zúčastnilo programu Erasmus+, ktorý bol organizovaný poľskou stranou v tatranskom mestečku Mursazichle.

DofE  

Kam by si chcel ísť? Čo by si chcel robiť? Kým si chcel byť? Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Ti pomôže preskúmať, kým si. A objaviť, kým by si raz mohol byť.

Rozlúčka 2018  

11.5.2018 odchádzali maturanti na Akademický týždeň

Deň otvorených dverí  

DOD na našej škole

Youth against nuclear weapons  

Video vytvorené v rámci aktivít našich študentov v Poľsku v programe Erasmus +.

Ples gymnázia 2017  

Dňa 27.1.2017 sa v Košeci uskutočnil 43.ročník plesu Gymnázia Dubnica nad Váhom. Špeciálnym hosťom tohto ročníka bola kapela Vidiek.

Imatrikulácie 2016  

10.11.2016 sa konali imatrikulácie prvákov a prímanov

Finále súťaže Prelož a zaspievaj  

Finále súťaže Prelož a zaspievaj na Hviezdoslavovom námestí 26.9.2016 - 2.miesto

súťaž: Prelož a zaspievaj pre stredné školy.  

Pieseň naspievala: Dominika Mičudová (II.A) Hudobný doprovod: Terézia Dominika Lukáčová (Sx) Ján Pružinec (Sx) Adam Horák (II.A)

JA firma MANSON  

úspešná firma študentov so svojim produktom 3DOCK

Ples 2016  

Video z Plesu v Košeci 29.1.2016

Imatrikulácie  

Imatrikulácie - školský rok 2015/16

Euroscola 2015/16  

video z aktivít

Ples 2015  

Video z Plesu v KD Ilava 30.1.2015

Verejná debata  

z aktivít Debatného klubu

CHAMPION RACE  

0.ročník CHAMPION RACE

Saint-Etienne - cieľ našej cesty v rámci projektu ERASMUS +  

Saint-Etienne - cieľ našej cesty v rámci projektu ERASMUS + v júli 2014

Florbalový turnaj  

Florbal jún 2014

Rozlúčka maturantov  

Maturitný ročník 2014 odchádza na Akademický týždeň

Večer výskumníkov  

28.3.2014 sme otvorili svoje laboratória žiakom základných škôl

Ples  

Zo 40.plesu gymnázia 31.1.2104

oslava výročia školy  

Video natočené na oslavách 40.výročia založenia školy

Deň otvorených dverí  

Dubnická internetová telka bola pri akciách dňa 5.12.2013 na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom, kde sa konal Deň otvorených dverí. Prináša vám z časti promo video a reportáž o tomto podujatí.

Euroscola  

Aktívni študenti v rámci Euroscoly 2014

Myslím ekonomicky  

video z 1.ročníka súťaže Myslím ekonomicky, ktorú vyhrali študenti našej školy

Nie je ľahké byť gymplákom :D  

video natočené v rámci projektu, kde sa študenti učili tvoriť a strihať videosnímky

Deň duševného zdravia - zbierka  

Ďalšia reportáž z našej gympláckej TV sa týka dní nezábudiek, ktoré sme podporili na našej škole tým, že sme vyslali pár študentov, aby zbierkou pomohli duševne chorým začleniť sa do spoločnosti.