Schôdzky Rodičovského združenia - prezenčne

Termín: 07.9.2023, 16:00 - 07.9.2023

Štvrok 7.9. sa uskutočnia schôdzky Rodičovského združenia v budove školy. Na konkrétne miesto konania, teda triedu, upozornia žiakov triedni učitelia. Zároveň bude vyznačené na dverách pri vstupe do školy.

Zabezpečuje

Triedni učitelia