Pozvánka na Deň Zelenej školy

Termín: 24.4.2024 - 24.4.2024

Študenti 1. 2. a 3. ročníka sa môžu prihlásiť na:
1. Prednášky od 8:00-10:00 (Životné prostredie v Dubnici, Včely, Recyklácia odpadu). Po 10:00 pokračuje čistenie okolia školy a mesta Dubnica-triedne kolektívy
alebo:
2. celodenné aktivity od 8:00 spojené so zberom odpadu (cykloturistika, opekanie v Prejte, Prejtské jazerá, Vršatec) alebo:
3. aktivity na úpravu okolia školy od 8:00 (obnova bylinkovej špirály, sadenie muškátov, úprava zelene v okolí školy)

Na aktivity sa prihlasuje cez formulár v edupage od 18.4.2024 do 21.4.2024

Žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty majú pripravené ekohry od 8:00 a potom pôjdu pomôcť čistiť Dubnicu.

Organizátor

Kolégium Zelenej školy