Maturitné skúšky - externá a písomná časť

Termín: 12.3.2024 - 14.3.2024

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:

  • slovenský jazyk a literatúra dňa 12. marca 2024 (utorok),
  • anglický jazyk dňa 13. marca 2024 (streda),
  • matematika dňa 14. marca 2024 (štvrtok)

Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríla 2024.