Výsledky prijímacích skúšok na 4-ročné, 5-ročné a 8-ročné štúdium

Poradie je uverejnené na stránke https://gymdb.edupage.org/. Zákonný zástupca prijatého žiaka potvrdzuje nástup do školy cez edupage najneskôr do 22.5. Nepotvrdený nástup má za následok zrušenie rozhodnutia o prijatí a uvoľnené miesto bude ponúknuté žiakom, ktorí majú podané odvolanie. Zapísaní žiaci budú ďalej kontaktovaní pre výber cudzích jazykov a vybavenia ISIC karty.