Výmenný pobyt - Holandsko

12.-18.11.2024 dostalo 45 študentov našej školy príležitosť zúčastniť sa výmenného pobytu v Holandsku v meste Zutphen, časť Warnsfeld. Isendoorn College sa na týždeň stala našou novou školou a bolo naozaj čo obdivovať. Žiaci si tak v praxi mohli vyskúšať nielen vyučovanie, ale i holandský spôsob života - bicyklovanie do školy, typické holandské jedlá, život v bežnej holandskej rodine a pod. Okrem prehliadky budov školy, historického mesta Zutphen, spoločného varenia udržateľného jedla, sme absolvovali aj celodennú exkurziu do Amsterdamu. Tam sme okrem prehliadky mesta navštívili Anne Frank's House aj 5D kino This is Holland. Pobyt sme zakončili diskotékou na škole. Holandských partnerov privítame u nás počas druhého aprílového týždňa.