Školské kolo biologickej olympiády

V utorok 13. februára 2024 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády. Do krajského kola postupujú v kategórii B (teoreticko-praktická časť) Tatiana Prekopová II.B a Sofia Anna Šedová sexta, v kategórii A (teoreticko-praktická časť) Michal Všelko IV.B a Samuel Bórový IV.A.
V projektovej časti budú našu školu reprezentovať v kategórii A Sára Popovičová oktáva a Adela Šulková oktáva, v kategórii B Stanislava Fabušová II.A.

Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole!