Projekt "Our World"

Projekt "Our World" (Náš svet) pod záštitou KERIC Slovensko a Erasmus+
Aj v tomto školskom roku je skupina žiakov gymnázia súčasťou projektu Náš svet. Tentokrát sme pracovali na témach "medzikultúrna výmena a "sociálna inklúzia". Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pani Anetke z Českej republiky, ktorá nám priblížila podobnosti a rozdiely našich dvoch krajín. A veľká vďaka patrí aj pani Klačanskej, ktorá sa vyjadrila k problematike sociálnej inklúzie v meste Dubnica nad Váhom.