Ocenenie časopisu INAK

V krajskom kole stredoškolských časopisov sme získali vyborné 3. miesto. Redakčnú radu zastupovali Lucia Novotná (septima) a Natália Šašinková (sexta). Ďakujeme a prajeme veľa inšpirácie v ďalšej tvorbe.