Medzinárodný florbalový turnaj - Gympel Cup

13. ročník turnaja je za nami. A tentokrát úspešne. Naše kombinované dievčensko - chlapčenské družstvo vybojovalo prvenstvo a teda Putovný pohár je doma. Ďakujeme a gratulujeme.