Kurz ochrany života a zdravia

V dňoch 3. – 7. 6. 2024 absolvovali triedy III. A, III. B a SEPTIMA v nádhernom prostredí Vysokých Tatier kurz ochrany života a zdravia. Počas kurzu nielenže nadobudli základné teoretické poznatky z oblastí zdravotnej prípravy, civilnej ochrany, pohybu a pobytu v prírode, ale mali možnosť si časť z nich aj prakticky vyskúšať počas túr na vodopád Skok a Popradské pleso. Okrem plánovaných aktivít využili spoločne strávený čas aj na utužovanie kolektívu, športové činnosti a spoločenské hry. Pre všetkých zúčastnených to bol príjemne strávený týždeň.


Fotogaléria