Jazykový kvet 2024 - prednes

Dňa 18.4.2024 sme sa zúčastnili krajského finále súťaže Jazykový kvet - prednes v cudzích jazykoch. Alica Golejová z II.B získala 1. miesto v prednese prózy v anglickom jazyku s postupom do celoslovenského kola a Dominika Havlíková z I.A získala 2. miesto v bilingválnej kategórii v prednese poézie v anglickom jazyku.

Dievčatám srdečne blahoželáme a zároveň želáme veľa šťastia v celoslovenskom kole!