Biologická olympiáda, kategória C - okresné kolo

Dňa 16.2.2024 sa uskutočnilo prezenčnou formou okresné kolo biologickej olympiády. V teoreticko-praktickej časti sa nám darilo: Filip VRANKA ( kvarta) - 1.miesto, Patrik TOMAN ( kvarta ) – 2.miesto a postúpili do krajského kola.

V posterovej časti získal Samuel KIADAT (tercia) 4.miesto.

Súťažiacim blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!