Jazykový kvet - próza - celoslovenské kolo

Dňa 14. 6. 2024 sme sa zúčastnili celoslovenského kola Jazykový kvet, kde nás v III. kategórii v prednese prózy reprezentovala Alica Golejová z II.B, ktorá v silnej konkurencii obsadila 4. miesto. Alicke srdečne blahoželáme.