IQ olympiáda

Srdečne blahoželáme P.A. Fedeleš (K) k získaniu cenného 7. miesta na regionálnom semifinále IQ olympiády v Banskej Bystrici a k postupu na celoslovenské finále, v ktorom jej prajeme veľa úspechov.
Olympiáda, ktorej organizátorom je MENSA Slovensko, je zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí, preveruje ich logické myslenie a pamäť v sade logických úloh.