Informácia pre držiteľov ISIC karty - študentov, pokračujúcich v štúdiu

Podľa toho, či chcete kartu používať plnohodnotne, so všetkými zľavami a možnosťami aj v budúcom školskom roku - zvoľte si obnovenie platnosti karty so známkou, prípadne aj s dopravou podľa pokynov v prílohe. 


Dokumenty na stiahnutie