Hviezdoslavov Kubín

Dňa 30. 1 . 2024 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín (nižšie triedy osemročného gymnázia). Tu sú výsledky:
II. kategória - poézia: 1. miesto - Veronika Kulišíková (P), 2. miesto: Kristína Habánková (P)
                   - próza: 1. Matej Litvín (P), 2. miesto: Lívia Daňová (P)
III. kategória- próza: 1. miesto - Alžbeta Horáková (K), 2. miesto - Terézia Dianová (S), 3. miesto - Richard Jung (K)
Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce v regionálnom kole.