Hviezdoslavov Kubín

Na krajskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín Viktória Holá (I.B) získala 2. miesto v IV. kategórii v prednese poézie.
Srdečne blahoželáme!