BIOjarmok

25. októbra sa na našom gymnáziu konal už tradičný biojarmok. Ďakujeme všetkým ochotným študentom a ich rodičom za prípravu sladkých, slaných aj zdravých dobrôt. Tento rok sme sa snažili ho uskutočniť bez zbytočných dodatočných elektrospotrebičov. Dievčatá z Odyssey mysle v spolupráci so Zelenou školou sa zapojili svojimi výrobkami prírodných vencov do dušičkovej výzvy Viac lásky, menej plastu.