Aktuality k prijímaciemu konaniu na 4-ročné štúdium

Prijímacie konanie uzavreté, prijatých a zapísaných 58 žiakov.