Myslím ekonomicky

Už siedmy rok patríme medzi tých medzi tých, ktorí realizujú  projekt MYSLÍM EKONOMICKY. Začínali sme ako diskusné kluby v rámci krúžkov, potom sme prešli ku maturantom ekonómom ako pridružený program a od školského roka 2013/14 fungujeme ako voliteľný predmet pre maturitný ročník.

 

Realizátori a partneri

Realizátori projektu „Myslím ekonomicky“


Fedor Blaščák (FiF UK) – autor konceptu, koordinácia a supervízia projektu
Marianna Butkovská-Lisá (TREND Holding) – koordinácia a supervízia projektu
Martin Mlynek (EÚ SAV) – autor metodiky, odborný konzultant
Matúš Pošvanc (Hayekova nadácia) – autor metodiky, odborný konzultant
Martin Chren (Hayekova nadácia) – spoluator metodiky
Michal Ružička (Slovenská debatná asociácia) – autor diskusných hier, tréner
Martin Poliačik (Slovenská debatná asociácia) – autor diskusných hier, tréner.
Aleš Bednařík (nezávislý konzultant a tréner) – autor tréningového manuálu, tréner
Eva Ďuríková (nezávislá konzultantka) – autorka tréningového manuálu, trénerka.

Sponzori projektu „Myslím ekonomicky“


TREND Holding s.r.o.
Slovenská sporiteľňa a.s.

 

„Myslím ekonomicky“ je alternatívny vzdelávací projekt.

Na stredných školách iniciuje realizáciu pravidelných diskusných klubov. Jednotlivé stretnutia diskusných klubov sú orientované ekonomickými témami. Študenti si prostredníctvom diskusií, diskusných hier, analýzy a interpretácie textov prakticky znázorňujú obsah základných ekonomických pojmov. Technické termíny ekonomickej vedy rozoberajú prirodzeným jazykom za pomoci učiteľa – moderátora. 

Ciele projektu

  Primárnym cieľom realizácie takýchto klubov na školách bude podpora samostatného a tvorivého myslenia študentov. Sekundárnym cieľom projektu je zmena tradičnej role učiteľa.
Projekt má napomáhať pedagógom rozvíjať u študentov tie kľúčové kompetencie, ktoré im výrazne uľahčia vstup a pohyb na trhu práce, resp. ich lepšie pripraví na štúdium na vysokej škole (kreativita, samostatné myslenie, zodpovednosť, sebavedomie, spolupráca; komunikačné zručnosti apod.).
Z pedagogického hľadiska je projekt postavený na metódach zážitkového učenia. Dôležitou súčasťou projektu je jeho e-learningový rozmer.Učitelia získajú metodickú príručku a sylaby predmetu. Študenti dostanú atraktívneho sprievodcu ekonomickou teóriu – netradičnú učebnicu zloženú z vizuálizácií vzťahov medzi základnými ekonomickými pojmami na spôsob mentálnych máp a diagramov. Súčasťou učebných materiálov bude interaktívny internetový portál.
Diskusné skupiny na vybraných školách získajú automaticky celoročné predplatné TRENDu.