Kurzy

Kurz slovenského jazyka a matematiky


Náplňou kurzu je precvičovanie učiva zo slovenského jazyka a matematiky v súlade
s požiadavkami na prijímacie skúšky na osemročné gymnázia v rozsahu:
slovenský jazyk-12 vyučovacích hodín, matematika-16 vyučovacích hodín. 

OTVORENIE KURZU
(PREBIEHAJÚCEHO OBVYKLE V MESIACOCH MAREC AŽ MÁJ)
BUDE ZÁVISIEŤ OD PANDEMICKEJ SITUÁCIE.

KURZY TENTO ROK PREBIEHAŤ NEBUDÚ
 
Kurz bude prebiehať iba prezenčnou formou, je možné, že aj viackrát v týždni.

Prihlásiť sa možno do (TERMÍN UPRESNÍME):
telefonicky - 042- 4422380, 0901 918 453, 0901 918 455 
el.poštou – jana.megova@gymdb.sk 
osobne na sekretariáte riaditeľstva Gymnázia v Dubnici nad Váhom.

Do kurzu bude zaradený záujemca, ktorý do (TERMÍN UPRESNÍME) zaplatí poplatok 56 € (2 €/vyuč.hod.) prevodom na účet, alebo zaplatí príspevok na kurz v hotovosti
do (TERMÍN UPRESNÍME). 

Názov účtu : Progresívna škola, Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Bankové spojenie : VÚB banka, Dubnica nad Váhom 
Číslo účtu : 2001033372/0200 
IBAN: SK6702000000002001033372 
BIC: SUBASKBX 
VS:82020
Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa-účastníka kurzu

Podrobnejšie informácie poskytne Jana Megová, tel. 042-4422380, 0901 918 455