Ciele činnosti

Progresívna škola 

je občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia-zástupcovia jednotlivých tried Gymnázia v Dubnici nad Váhomu a učitelia tejto školy

Cieľom činnosti je:

    • napomáhať vzdelávaniu študentov a učiteľov Gymnázia v Dubnici nad Váhom a občianskej verejnosti
    • podporovať aktivity študentov, učiteľov a občianskej verejnosti vo voľnom čase smerujúce k rozvoju ich osobnosti
    • podporovať aktivity študentov, učiteľov a občianskej verejnosti smerujúce k ochrane ich zdravia a rozvoju telesnej kultúry
    • podporovať rozvoj progresívnych metód výchovnej práce na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom a vytvárať pre to potrebné materiálne a technické podmienky.


Občianske združenie nezamestnáva žiadnych pracovníkov. Všetku správu zabezpečujú dobrovoľne členovia správnej a dozornej rady.