2%

Už niekoľko rokov platná legislatíva umožňuje fyzickým osobám prostredníctvom 2% (3%) z daní a právnickým osobám poukázať finančné prostriedky aj občianskemu združeniu Progresívna škola. V zmysle novelizácie príslušnej legislatívy je výška poskytnutia finančných prostiedkov právnickej osoby viazaná na poskytnutie daru.Všetky získané prostriedky boli a budú stále použité v zmysle hlavného cieľa činnosti-na podporu vzdelávania na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom. 
Pomôcť dubnickému gymnáziu môže fyzická aj právnická osoba prostredníctvom občianskeho združenia Progresívna škola aj v nasledujúcom období. 
Progresívna škola je opäť zaradená do zoznamu prijímateľov; je registrovaná dňa 23.11.2021 v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCRpo 7195/2021. 

Termíny na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane:

31. marec 2022 pre daňovníkov, ktorí si daňové priznanie podávajú sami, 
30. apríl 2022 pre daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ.


Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov : Progresívna škola 
Sídlo : Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Identifikačné číslo organizácie ( IČO) : 00623938
Právna forma : občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov


Tlačivá: V prípade, že si podávate daňové priznanie, vyhlásenie o poukázaní podielu dane je jeho súčasťou. Ak ste požiadali svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie a v ňom ste uviedli, že chcete poukázať podiel zo zaplatenej dane, vydá Vám vyplnené a potvrdené tlačivo.


Toto potvrdenie sa prikladá k tlačivu Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane....., ktoré už s vyplnenými údajmi o prijímateľovi je k dispozícii na sekretariáte Gymnázia v Dubnici nad Váhom alebo sa dá stiahnuť z tejto stránky (viď. odkaz na konci článku)

Ďakujeme všetkým, ktorí týmto spôsobom podporujú Gymnázium v Dubnici nad Váhom. 

Zmeny v legislatíve a ďalšie informácie nájdete na stránke: www.rozhodni.sk 

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac January 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
 
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31