Školské kolo olympiády v ANJ - výsledky

Termín: 23.11.2021, 7:45 - 23.11.2021

Školské kolo olympiády v ANJ - výsledky

Výsledky školského kola:

Kat. 1A: 1.miesto – Juraj Markovič (P)
2.miesto – Martin Minárik (P)
3.miesto – Karolína Králiková (P)

Kat. 1B: 1.miesto – Matúš Šúkala (K)
2.miesto – Adam Rajníček (K)
3.miesto – Hana Holbusová (T)

Kat. 1C: 1.miesto – Petra Anna Fedeleš (T)

Kat. 2A: 1.miesto – Dávid Bartoš (I.A)
2.miesto – Kristína Škandíková (Kv)
3.miesto – Boris Pekárek (Sx)

Kat. 2B: 1.miesto – Martin Dolinský (Ok)
2.miesto – Samuel Kráľ (IV.B)
3.miesto – Olívia Ištenešová (Sp)

Srdečne blahoželáme a víťazom prajeme vo vyšších kolách veľa úspechov!

Miesto konania

ANJ1

Zabezpečuje

PK anglického jazyka