Riaditeľské voľno

Termín: 14.9.2021 - 14.9.2021

Podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy poskytuje riaditeľské voľno všetkým žiakom z organizačných a prevádzkových dôvodov na deň 14.09.2021. Žiaci nastupujú do školy po sviatku štvrtok 16.9.2021.

Žiaci, ktorí sa stravujú v jedálni SPŠ si môžu odhlásiť obed alebo sa prestravovať v pridelenom čase našej obednej prestávky.