Projekt rozvoja zamestnateľnosti

Termín: 19.9.2022, 8:00 - 21.9.2022, 12:30

všetci žiaci III.A

Hlavné ciele :

Zoznámiť sa so základnými pojmami témy zamestnateľnosť, základnými špecifikami trhu práce, vysvetliť príčiny nezamestnanosti a možnosti jej riešenia.
Spoznať trendy vývoja pracovných pozícií a zamestnateľnosti pre budúcnosť.
Rozvíjať a podporovať u žiakov sebadôveru, rezilienciu, integritu, tímovú prácu, organizačné a komunikačné zručnosti a plánovanie.
Naučiť sa ovládať pravidlá a zásady efektívneho uchádzania sa o zamestnanie, tvorby úspešného štruktúrovaného profesijného životopisu.
Vedieť aplikovať v praxi efektívne spôsoby vyhľadávania rôznych vhodných pracovných pozícií.
Prostredníctvom samostatnej práce na vlastnom projekte podporovať a rozvíjať u žiakov samostatnú prácu, prezentačné a komunikačné zručnosti, ako aj aktívne a kritické vyhľadávanie či orientáciu v rôznych zdrojoch.
Rozvíjať a podporovať u žiakov správne morálne a etické hodnoty a princípy fair-play podnikania a zodpovedného správania sa.

Stručný obsah:

Obsahom školenia sú predovšetkým aktivity na rozvoj zručností pre zamestnateľnosť – agilita, učenlivosť, adaptibilita, efektívna komunikácia, emocionálna inteligencia, kritické myslenie, kreativita, schopnosť spolupracovať, záujem o riešenie problémov, odolnosť.

Miesto konania

video

Organizátor

JA Slovensko

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3

od 03.10.2022 do 10.10.2022

4

od 03.10.2022 do 10.10.2022

5

od 03.10.2022 do 10.10.2022

6

od 03.10.2022 do 10.10.2022

7

od 03.10.2022 do 10.10.2022

8

od 03.10.2022 do 10.10.2022

9

od 03.10.2022 do 10.10.2022

10

od 03.10.2022 do 10.10.2022

11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31