Prijímacie skúšky - talentové - 1. termín

Termín: 02.5.2023 - 02.5.2023

5 - ročné bilingválne štúdium

1. termín prijímacích skúšok na bilingválne štúdium prebieha v budove Gymnázia v Dubnici nad Váhom. Všetci uchádzači dostali elektronicky cez Edupage pozvánku s inštrukciami, kódom a časovým harmonogramom.

Registrácia 8,00 - 8,25

Miesto konania

Gymnázium Dubnica nad Váhom