Podujatia na deň 11.5.2023

od 11.5.2023 do 11.5.2023
Prijímacie skúšky - talentové - 2. termín 2. termín prijímacích skúšok na bilingválne štúdium prebieha v budove Gymnázia v Dubnici nad Váhom. Všetci uchádzači dostali elektronicky cez Edupage pozvánku s inštrukciami, kódom a časovým harmonogramom. Registrácia 8,00 - 8,25