Podujatia na deň 2.5.2023

od 02.5.2023 do 02.5.2023
Prijímacie skúšky - talentové - 1. termín 1. termín prijímacích skúšok na bilingválne štúdium prebieha v budove Gymnázia v Dubnici nad Váhom. Všetci uchádzači dostali elektronicky cez Edupage pozvánku s inštrukciami, kódom a časovým harmonogramom. Registrácia 8,00 - 8,25