Maturitné skúšky - externá a písomná časť

Termín: 14.3.2023 - 16.3.2023

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:

  • slovenský jazyk a literatúra dňa 14. marca 2023 (utorok),
  • anglický jazyk dňa 15. marca 2023 (streda),
  • matematika dňa 16. marca 2023 (štvrtok)

Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 3. – 5. apríla 2023.