Rodičovská rada

Rodičovská rada pri Gymnáziu v Dubnici nad Váhom - šk.rok 2021/22

Trieda

Meno, priezvisko, titl.

Príma

Lea Buranská, Ing.

Sekunda

Ondrej Markovič, MBA

Tercia

Gabriela Klimecká

Kvarta

Michaela Fedorová, Mgr.

Kvinta

Miroslav Košút, Ing.

Sexta

Alena Masárová, Mgr.

Septima

Marieta Kotrasová, Mgr.

Oktáva

Peter Božik - predseda

I.A

Martin Prekop

I.B

Alexandra Matúš Staník, Ing.

II.A

Miroslava Valovičová

II.B

Monika Filová

III.A

Silvia Šovčíková

III.B

Bc. Martina Kukučková

IV.A

Mgr. Martina Švajdová

IV.B

Miloš Janek