Rodičovská rada

Rodičovská rada pri Gymnáziu v Dubnici nad Váhom - šk.rok 2021/22

Trieda

Meno, priezvisko, titl.

Príma

Ondrej Markovič, MBA

Sekunda

Gabriela Klimecká

Tercia

Michaela Fedorová, Mgr.

Kvarta

Miroslav Košút, Ing.

Kvinta

Alena Masárová, Mgr.

Sexta

Marieta Kotrasová, Mgr.

Septima

Peter Božik - predseda

Oktáva

Katarína Šašinková, Mgr.

I.A

Miroslava Valovičová

I.B

Monika Filová

II.A

Silvia Šovčíková

II.B

Bc. Martina Kukučková

III.A

Mgr. Martina Švajdová

III.B

Miloš Janek

IV.A

Michal Jaroš

IV.B

Doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.