Úspešní angličtinári

V krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku získali 1. miesta M. Floriš (T) v kat. 1B a P. A. Fedeleš (K) v kat. 1C. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia a úspechov v celoštátnom kole.