Školské kolo Olympiády v španielskom jazyku

Školské kolo Olympiády v španielskom jazyku

Školské kolo Olympiády v španielskom jazyku, kategória B, sa uskutočnilo 8.12.2021.

Výsledky šk. kola sú nasledovné :
1. miesto : Kristína Hlaváčová (3.B)
2. miesto : Sandra Jancová (3.B)
3. miesto : Diana Sichanová (3.B)

Srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa úspechov v ďalších kolách!