Schválený projekt

Schválený projekt

S radosťou sme prijali správu, že náš projekt mobility učiteľov a ich vzdelávania v anglickom jazyku v programe Erasmus+ vyhodnotila komisia ako zmysluplný a schválila ho. Tešíme sa, že to bude mať pozitívny vplyv vo vyučovacom procese.